Mediacje

Rozsądny sposób na zakończenie konfliktu

Dobrowolne i poufne rozmowy prowadzone przez bezstronną i neutralną osobę.

Porozmawiajmy
Zdjęcie Pani Joanny przy biurku z dokumentami. Zdjęcie Pani Joanny przy biurku z dokumentami. Zdjęcie Pani Joanny przy biurku z dokumentami.

Więcej

Problemy same nie znikną

Konflikty.
Były, są i zawsze będą.
Nie znikną więc trzeba wiedzieć
jak sobie z nimi poradzić.

Bywa, że strony same znajdą rozwiązanie. Czasem pomoże w tym ktoś z bliskiego otoczenia. A jeśli nie, to co robić?

Pierwsze co przychodzi do głowy to skierowanie sprawy do sądu. Okazuje się jednak, i coraz więcej osób o tym już wie, że jeszcze istnieje Mediacja.

Jeżeli myślisz o skierowaniu sprawy do sądu bądź Twoje postępowanie już się toczy, ta oferta jest dla Ciebie!

Sąd: 1. Pozew do sądu 2. Proces 3. Wyrok.
        Mediacje: 1. Wybór mediatora 2. Mediacje 3. Ugoda 4. Sądowe zatwierdzenie ugody (wyrok) Sąd: 1. Pozew do sądu 2. Proces 3. Wyrok.
        Mediacje: 1. Wybór mediatora 2. Mediacje 3. Ugoda 4. Sądowe zatwierdzenie ugody (wyrok)

Mediacje to korzyści

Dlaczego to rozwiązanie jest rozsądniejsze?

 1. Oszczędzamy czas

  Spór w sądzie potrwa wiele miesięcy
  a nawet lat – w mediacji może się zakończyć ugodą w ciągu kilkunastu dni.

 2. Oszczędzamy pieniądze

  Wybór polubownego rozwiązania sporu jest też wielokrotnie tańszy. Wystarczy porównać koszty procesu sądowego wraz z udziałem pełnomocników lub bez z kosztami mediacji.

 3. Zachowujemy poufność

  O przebiegu mediacji nikomu 
  z uczestników nie wolno rozmawiać a tym bardziej wykorzystywać uzyskanych tam informacji. Mediator działając poufnie zapewni poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

 4. Kontrolujemy ich przebieg

  W mediacji mamy wpływ 
  od początku do końca na przebieg całego procesui podjęte decyzje. Oddając sprawę do sądu, oddajemy ją prawnikom i sędziom, którzy zgodnie ze swoim powołaniem, będą podejmować decyzje za nas.

 5. Mediacje są dobrowolne

  Nikogo nie można zmusić do mediacji 
  a osoba bezstronnego mediatora musi być zaakceptowana przez obie strony. Stając dobrowolnie raz jeszcze do próby wypracowania ugody pokazujemy tym samym, że już na samym początku dajemy sobie raz jeszcze szansę.

 6. Chronimy relacje

  Rozwiązywanie sporu w sądzie nie sprzyja ochronie relacji. Mediacja, zachęcając do pracy nad rozwiązaniem konfliktu, 
  w wielu przypadkach te relacje zachowuje a nawet poprawia.

Czy warto spróbować mediacji? Warto!

Pisemna ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, jest natychmiast prawomocna i wykonalna (może podlegać egzekucji). Zatwierdzenie ugody przed sądem jest zwolnione z opłaty.

Sąd nie daje „gwarancji satysfakcji”.

Przecież gdy zapada sądowy wyrok nie zawsze - nawet strona wygrywająca proces - jest usatysfakcjonowana z jego treści. To wszystko sprawia, że duży odsetek mediacji kończy się ugodą. Ugodą - satysfakcjonującym, wypracowanym przez obie strony rozwiązaniem sporu.

“Najlepszą pracą na świecie jest jednanie ludzi.

Antoine de Saint Exupéry

O mnie

Pani Joanna przy komputerze. Pani Joanna przy komputerze.

Bogate doświadczenie zawodowe i życiowe pozwala mi 
ze zrozumieniem 
i elastycznie wczuć się 
w każdą sytuację.

Z wykształcenia jestem inżynierem. Analityczny sposób myślenia bardzo pomaga mi w pracy. Do mediacji przyprowadziły mnie nieruchomości. Pracując właśnie w tej branży dostrzegłam i doceniłam siłę dialogu w negocjacjach.

Wielokrotnie, by doprowadzić do szczęśliwego zakończenia transakcji, byłam rozjemcą w sytuacjach konfliktowych pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami czy spadkobiercami. Zapanowanie nad emocjami stron 
i poszukanie satysfakcjonującego wszystkich rozwiązania to ogromna satysfakcja.

Jeszcze większą radością jest widzieć jak, wcześniej skonfliktowane osoby znów ze sobą rozmawiają. To właśnie obserwacja obustronnych korzyści płynących z wypracowywanych porozumień sprawiła, że ukończyłam studia podyplomowe z mediacji, przeszłam szereg specjalistycznych dodatkowych szkoleń i odbyłam staż w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych.

Wszystko po to by móc Państwu pomagać w rozmowach o rozwiązaniach. Na tym właśnie polega mediacja.

Pani Joanna przy komputerze. Pani Joanna przy komputerze.

Obecnie jestem również mediatorem sądowym, wpisanym na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Razem ze mną będą do Państwa dyspozycji, jeśli zajdzie taka potrzeba, mediatorzy współpracujący, eksperci z dziedziny prawa, doradztwa podatkowego i poradnictwa terapeutycznego.

Wszystko po to by móc Państwu pomagać w rozmowach o rozwiązaniach. Na tym właśnie polega mediacja.

Oferta

Rodzaje mediacji z podziałem na obszary działalności

Duży odsetek mediacji kończy się ugodą. Ugodą - satysfakcjonującym, wypracowanym przez obie strony rozwiązaniem sporu.

Mediacje Rodzinne

Sprawy:

 • Warunki rozwodu lub separacji
 • Ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • Kontakty z dziećmi lub wnukami
 • Alimenty
 • Sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i wiele innych
Porozmawiajmy

Mediacje Cywilne

Sprawy:

 • O podział spadku, zachowek
 • O podział majątku
 • O odszkodowanie
 • O zadość uczynienie i wiele innych
Porozmawiajmy

Mediacje Gospodarcze

Sprawy:

 • O zapłatę
 • O nienależyte wykonanie umowy
 • O naruszenie praw autorskich 
  i patentowych
 • O nieetyczne działanie konkurencji i wiele innych
Porozmawiajmy

Cennik

Mediacje zlecone przez sąd

Płatne zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia
i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym, to jest:

Prawa majątkowe

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej 
niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

Prawa majątkowe 
i niemajątkowe

W sprawach o prawa majątkowe, 
w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz 
w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, 
a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

Kontakt

Nie zwlekaj, umów się na rozmowę i daj sobie pomóc

Po kliknięciu „Wyślij” Twoje dane będą przetwarzanie przez Dorna Mediacje w celu kontaktu z Tobą i odpowiedzi na Twoje zapytanie zgodnie z zasadami zawartymi 
w Polityce prywatności.

Biuro

Al. Piastów 3, lok 404a64-920 Piła

Kontakt

606 100 107 joanna.dorna@mediacje.pila.pl

Google Maps